SEFERİHİSAR KARAKAYALAR DA 3 DUBLEKSLİK ARSA

400.000 TL